У вересні 2000 року розпочала свою діяльність  школа І ступеня повного дня з поглибленим вивченням основ економіки.

На вимогу часу, у звязку з тим що в Україні  розпочався перехід до ринку, до нової економіки актуальним і необхідним стало виховання людини, яка уміє орієнтуватись в нестандартних ситуаціях, проявляти ініціативу, приймати рішення.

Педагогічний колектив нашої школи під керівництвом  Степчук Зінаїди Петрівни, заслуженого вчителя України, прийняв важливе рішення  з раннього віку формувати в учнів економічне мислення молодших школярів.

У 2003 році школа набула статусу експериментального майданчика обласного рівня з питань формування економічного мислення молодших школярів і працює за програмою, розробленою завідувачем відділу психології та професійної освіти АПН України, доктором психологічних наук Н.А. Побірченко.

Це дало можливість включити у навчальний план вивчення курсу “Азбука економіки”, який вивчається за чотирма розділами: «Самопізнання», «Ділове спілкування», «Партнерство», «Буквар економіки»,   назви яких говорять про їх важливість у житті людини.

Для того щоб виховати економічно грамотну та соціально активну особистість вивчення одного курсу «Азбука економіки не достатньо», тому використовуємо:

 • інтеграція економічних знань;
 • використання ІКТ у навчально-виховному процесі;
 • уроки з мультимедійними  презентаціями;
 • ігрові технології;
 • екскурсії на підприємства, банківські установи, заклади сфери послуг;

Як показала практика, формування первинного еко­номічного досвіду найбільш вдало відбувається у про­цесі ігрової діяльності школярів, оскільки саме в грі у дитини з'являється можливість "на практиці" перевірити свої знання, застосувати їх, розширити власний досвід.

Тому використовуємо ділові ігри, дискусії, тренінги, створення дитячих проектів на теми:

 • «Тернопіль- місто майбутнього»
 • «Як досягти успіху»
 •  «Благодійність»
 • «Податки очима дітей»,

на основі яких розвиваються ділові якості учнів, розуміння правил партнерської поведінки, формується рівень економічної грамотності, ініціативності та  життєвої активності.   

З жовтня 2010 року керівником навчального закладу призначено Палигу Оксану Володимирівну . Вона педагог вищої категорії, учитель-методист. Педагогічний стаж роботи 27 років.

 Зараз у школі 12 класів, у яких навчаються  360 учнів.

Є 4 ігрові кімнати, 2 спальні, комп’ютерний клас, музична та спортивна зали, медичний кабінет, їдальня. Працює соціальний педагог, психолог, медсестра.

Навчально-виховний процес забезпечує 53 працівники, з них – 37 педагогів.

 • Вчителів «Вищої кваліфікаційної категорії» - 14,
 • «І кваліфікаційної категорії» -  7,
 • «ІІ кваліфікаційної категорії – 8,
 • «Спеціаліст» - 8,
 • Звання «Вчитель-методист» присвоєно чотирьом педагогам, «Старший вчитель» - вісьмом.

 

Здійснюємо  співпрацю із школами Харкова та Львова, які працюють над проблемою економічного виховання молодших школярів,  дошкільними установами та  школами І-ІІІ ступеня м. Тернополя, педагогічним університетом,  інститутом післядипломної педагогічної освіти.

 

Економічне виховання сприяє формуванню морально-духовної особистості, інтелектуально розвиненої, фізично загартованої, та соціально активної.

А   результатом отримання економічних знань у молодшій школі буде інтерес до предмета й надалі. Учні сприйматимуть економіку не як щось незрозуміле й непотрібне. А будуть прагнути до поглиблення знань, необхідних у житті чи майбутній професії. Діти змалку вчитимуться планувати сімейний бюджет, уміти жити і приносити користь своїй державі.